Σάββατο, 20 Μαρτίου 2010

LET'S DANCE

               LATIN
               SAMBA
              DISCO
               REGGAE
               ROCK
alabama song     
             RAP
             HIP-HOP
             FUNK
             CLASSICAL  METAL
          ELECTRIC  FOLK  METAL
           BATTLE METAL
          MELODIC DEATH METAL
          SYMPHONIC POWER METAL
           POWER METAL
            CELTIC METAL
             CHRISTIAN METAL
            FINNISH BAND
 SYMPONIC,GOTHIC,MELODIC METAL
top 10  

        SWING
              RUMBA                
Marta Cruz no Dança Comigo              
               TANGO
Scent of a Woman...... Al Pacino   
tango pasion               
                 WALTZ
                  SOUL


              

              

Δεν υπάρχουν σχόλια: